สล็อตแตกง่าย เมทิลเลชั่นเปลี่ยนภมรอยากเป็นราชินี

สล็อตแตกง่าย เมทิลเลชั่นเปลี่ยนภมรอยากเป็นราชินี

บัมเบิลบีในรังที่จัดตั้งขึ้นนั้นใช้ชีวิตในสังคมแนวโรแมนติกคอม-คอม 

ที่โต๊ะกลางมีนางพญาผึ้งล้อมรอบด้วยตัวผู้ที่เธอสร้างขึ้น สล็อตแตกง่าย ในเขตชานเมือง คนงาน-ผึ้งเนิร์ด ผู้หญิงทั้งหมด ถูกถึงวาระที่จะไม่มีวันได้เดตหรือสร้างรังของตัวเองเลย แต่อย่างในหนังMean Girlsเมื่อนางพญาผึ้งลงไป บางครั้งคนงานก็มีโอกาสแหกคุกเข้าไปหาบัลลังก์ ที่ ผึ้งต้องการขึ้นไปอยู่ด้านบนเป็นมากกว่าบุคลิกภาพหรือความรู้สึกแฟชั่น มันเป็นเรื่องของอีพีเจเนติกส์

ในโครงสร้างทางสังคมที่เข้มงวดของรังผึ้ง ( Bombus terrestris ) ราชินีทำหน้าที่ผสมพันธุ์และคนงานก็ทำงาน แต่เมื่อราชินีหายตัวไป เริ่มสร้างตัวผู้และราชินีใหม่ หรือแม้กระทั่งแก่ตัวลง คนงานหญิงบางคนก็ลุกขึ้นประท้วง พวกมันก้าวร้าวมากขึ้น รังไข่ของพวกมันพัฒนาและเริ่มวางไข่เพื่อออกลูกเป็นตัวผู้ พวกมันจะไม่มีวันเป็นนางพญาผึ้งตัวจริง แต่การวางไข่ทำให้พวกมันแข่งขันกัน

นักกีฏวิทยา Harindra Amarasinghe และเพื่อนร่วมงานที่มหาวิทยาลัยเลสเตอร์ในอังกฤษมีความสนใจในสิ่งที่ทำให้คนงานบางคนกลายเป็นคนโกงการสืบพันธุ์ ผลลัพธ์ของพวกเขาซึ่งตีพิมพ์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ในProceedings of the Royal Society Bแสดงให้เห็นว่าการถอดป้ายสารเคมีบน DNA ของผึ้งงานนั้นนำไปสู่ผึ้งที่ก้าวร้าวซึ่งมีแนวโน้มที่จะวางไข่ด้วยตัวเอง ผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของอีพีเจเนติกส์ในผึ้งบัมเบิลบี และชี้ให้เห็นว่ายีนถูกปิดหรือขึ้นอยู่กับยีนนั้นขึ้นอยู่กับว่ายีนนั้นมาจากพ่อหรือแม่ 

อันดับแรก อมรสิงห์และคณะพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อนางพญาผึ้งถูกพรากจากรัง 

คนงานบางคนพัฒนาไปเป็นผู้แย่งชิงการสืบพันธุ์ที่ก้าวร้าวนั่นเอง เมื่อนักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบคนงานที่เริ่มแพร่พันธุ์กับคนที่ไม่ได้สืบพันธุ์ พวกเขาพบว่าทั้งสองกลุ่มมีรูปแบบของยีนเมทิลเลชันต่างกัน การเปลี่ยนแปลงของอีพีเจเนติกส์ เช่น แท็กเคมีที่เรียกว่ากลุ่มเมทิลที่ติดอยู่กับยีน เป็นตัวกำหนดว่ายีนถูกสร้างเป็นโปรตีนมากน้อยเพียงใด ในกรณีนี้ รูปแบบต่างๆ ของเมทิเลชันสัมพันธ์กับผึ้งงานที่มีการสืบพันธุ์แบบก้าวร้าวมากขึ้น

เพื่อตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงของเมทิลเลชั่นทำให้เกิดความแตกต่างในพฤติกรรมของผึ้งหรือไม่ นักวิทยาศาสตร์ใช้ยาเดซิทาไบน์ ยานี้มักใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบมัยอีลอยด์ และทำงานโดยการยับยั้งเอนไซม์ที่ทำให้กลุ่มเมทิลอยู่ในดีเอ็นเอ เมื่อลมพิษไร้ผู้นำได้รับเดซิทาไบน์ในน้ำหวาน ผึ้งงานก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนารังไข่และวางไข่มากขึ้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเมทิลเลชั่นในภมรจึงส่งผลโดยตรงต่อบทบาทของพวกมันในรัง

จีน โรบินสัน นักพันธุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ Urbana-Champaign กล่าวว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ “เปิดแนวการศึกษาใหม่เกี่ยวกับบทบาทของอีพีเจเนติกส์ในการควบคุมความขัดแย้งด้านการสืบพันธุ์” ในผึ้ง David Haig นักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเห็นด้วย “นี่เป็นผลลัพธ์ที่ดี” เขากล่าว “และแสดงให้เห็นว่ามีระบบเมทิลเลชั่นอยู่ในปัจจุบันและเมทิลเลชั่นทางพันธุกรรมนั้นสัมพันธ์กับความแตกต่างในพฤติกรรมและการพัฒนา” 

Eamonn Mallon นักกีฏวิทยาจาก University of Leicester และผู้เขียนนำการศึกษากล่าว หลักฐานสำหรับระบบเมทิลเลชั่นในภมรอาจเป็นสัญญาณของบางสิ่งที่ลึกกว่านั้นเกิดขึ้น เขาคิดว่าปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการพิมพ์จีโนมอาจเกิดขึ้น การประทับจีโนมคือเมื่อมีการเปิดใช้งานยีนโดยพิจารณาจากผู้ปกครองที่ยีนนั้นมาจาก ตัวอย่างเช่น Matrigene เป็นยีนที่แสดงออกเมื่อคุณได้รับจากแม่เท่านั้น คุณจะได้สำเนาสองชุด หนึ่งชุดจากแม่และอีกชุดจากพ่อ แต่เฉพาะแม่เท่านั้นที่จะเล่นตามพันธุกรรม ในกลุ่มอาการของแองเจิลแมนเด็กได้รับยีนสองชุดบนโครโมโซม 15 จากบิดาของตน และสำเนายีนที่ไม่ได้ใช้งานเพียงชุดเดียวจากมารดาของเขาหรือเธอ โครโมโซม 15 เป็น matrilineal ดังนั้นยีนของแม่จึงแสดงออกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น และไม่มีการแสดงสำเนาของพ่อ ผลที่ได้คือความทุพพลภาพทางสติปัญญาและพัฒนาการที่รุนแรง

แม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะทราบดีว่าการประทับจีโนมเกิดขึ้นในมนุษย์ แต่ก็ไม่มีหลักฐานโดยตรงในผึ้งบัมเบิลบี Mallon ตั้งสมมติฐานว่าผลกระทบของเมทิลเลชันที่กลุ่มของเขาเห็นว่าเป็นสัญญาณของการประทับจีโนม แต่เขายังต้องพิสูจน์ “ไม่มีอะไรที่แสดงให้เห็นโดยตรงว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับต้นกำเนิดของยีน” เฮกอธิบาย “นั่นคือสิ่งที่ยังคงต้องแสดงให้เห็น”

Mallon รับทราบว่าเขาและเพื่อนร่วมงานของเขามีงานรออยู่ข้างหน้าพวกเขา “สิ่งที่คุณต้องทำ” เขาอธิบาย “คือการหายีนที่มีการแสดงออกเพียงฉบับเดียว” จากนั้น คุณต้องทำการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างสองอาณานิคมของผึ้ง โดยที่ผึ้งทั้งหมดในอาณานิคม A เป็นยีนประเภท A (กล่าวคือ ฝอยยาว) และผึ้งทั้งหมดในอาณานิคม B เป็นยีนประเภท B (ฝอยสั้น) เมื่อคุณข้ามพวกเขาทั้งหมดเข้าด้วยกัน คุณจะได้กลุ่มหนึ่งที่เป็น AB และอีกกลุ่มหนึ่งคือ BA หากยีนไม่แสดงการประทับจีโนม ยีนใดก็ตามที่เด่นจะแสดง ดังนั้นทั้งสองกลุ่มจะมีความยาวคลุมเครือเท่ากัน แต่ถ้าทั้งสองกลุ่มแสดงความยาวฟัซซ์ต่างกัน แสดงว่ามีการประทับจีโนมเกิดขึ้น พวกมันมีพันธุกรรมเหมือนกัน แต่ยีนหนึ่งตัวในแต่ละกลุ่มนั้นถูกพิมพ์ออกมาและไม่แสดงออก เป็นการทดลองที่สง่างาม “แต่” Mallon กล่าว “นั่นเป็นงานที่ฉันต้องทำในอีกสองสามปีข้างหน้า” สล็อตแตกง่าย